PEŁNY ZAKRES USŁUG GEODEZYJNYCH DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Cennik Usług Geodezyjnych, Geodeta Cennik 2021 - Geo-Osnowa
 1. Główna
 2. Cennik

Cennik usług geodezyjnych 2021

 1. Mapa do celów projektowych:

  • pojedynczy obiekt lub za pierwszy hektar opracowania – od 500 zł

 2. Podziały działek i nieruchomości:

  • podziały działek rolnych
   1. podział działki o powierzchni do 1 hektara – podział na 2 działki – od 1200 zł
   2. za każdy kolejny hektar lub działkę – od 150 zł
  • podziały działek i nieruchomości zurbanizowanych (wraz z dokumentacją administracyjną)
   1. podział na 2 pierwsze działki – 1350 zł
   2. za każdą kolejną działkę – 300 zł

 3. Łączenia działek i nieruchomości (wraz z dokumentacją do ksiąg wieczystych):

  • połączenie 2 działek wchodzących w skład jednej nieruchomości – od 350 zł
  • połączenie 2 nieruchomości – od 350 zł

 4. Wznowienia i ustalenia granic działek (odszukanie/wznowienie i znaków granicznych na działce):

  • pierwszy punkt graniczny – od 280 zł
  • każdy kolejny punkt graniczny – od 110 zł

 5. Tyczenie budynków (wraz z naniesieniem na ławy fundamentowe i wpisem do dziennika budowy):

  • pierwsze 4 osie – od 80 zł za oś
  • każda kolejna oś – od 40 zł za oś
  • reper roboczy – od 80 zł za punkt
  • Cena zależy od ilości tyczonych naroży budynku oraz od ilości wykonanych ław fundamentowych. Przy większej ilości punktów – cena do uzgodnienia.


 6. Inwentaryzacja podwykonawcza budynków (wraz z opracowaniem mapy i wpisem do dziennika budowy):

  • budynek wraz ze wszystkimi przyłączami sieci uzbrojenia terenu – od 450 zł
  • pojedyncze przyłącze sieci uzbrojenia terenu – od 300 zł

 7. Tyczenie i inwentaryzacyjna podwykonawcza sieci uzbrojenia terenu:

  • sieci: t, eN, w, g, co – za pierwsze 100 m – od 450 zł
  • każde kolejne 100 m – od 70 zł
  • sieci: ks, kd – za pierwszą studnię – od 250 zł
  • każda kolejną studnię – od 70 zł
  • inwentaryzacja przyłącza sieci uzbrojenia terenu – od 450 zł

  Cena zależy od długości sieci. Przy dłuższych sieciach – cena do uzgodnienia.


 8. Obsługa budowy infrastruktury podziemnej i układu drogowego:

  • Tyczenie urządzeń infrastruktury podziemnej: od 65 zł/hm;
  • Tyczenie układu drogowego (drogi, place, chodniki, parkingi): 90 zł/hm

 9. Kompleksowa obsługa inwestycji

 10. Cena zależy od rodzaju i wielkości inwestycji. Możliwość ustalenia ceny za roboczogodzinę lub dniówki za zespół pomiarowy.

Chętnie negocjujemy cenę!

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

+48 22 390 62 84

biuro@geo-osnowa.pl

Skontaktuj się z nami, aby poznać dokładną cenę.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj eksperta:

Adres: ul. Legionowa, 9, 01-343 Warszawa

Tel.: +48 22 390 62 05

Email: biuro@geo-osnowa.pl

Godziny pracy: PN-PT: 08:00 - 18:00